อาจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HERE MAPS API WORKSHOP” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “How Developers integrate Here Maps in Application?” จัดโดยชมรมนวัตกรรม ศูนย์วิจัย Smart Lab โดยอาจารย์ดร.นพพล  ชูศรี หัวหน้าศูนย์วิจัย Smart Lab ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศิริกัลยา รัตนวิลัย ตำแหน่ง Team Leader ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท HERE ผู้ให้บริการแผนที่ในโทรศัพท์ยี่ห้อ NOKIA วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท Location based service ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 217 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA