อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์เฉลิมพล  คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับMr. Johan Dean School of Information System พร้อมกับคณะผู้บริหารจาก School of Information System Bina Nusantara University (BINUS University) จากประเทศอินโดนิเชีย ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในหัวข้อ “Applying the case study teaching process” และ Benchmark teaching & learning process” รวมถึงการหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม๋

a001 a002

b002

 

b001

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA