งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  จัดสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครสอบแข่งขันกว่า 400 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

a001 a002

b001 b002

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA