รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันเกมส์ Aqua Republica Thailand Eco Challenge 2015 ค้นหาตัวแทนประเทศไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเกมส์ออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการวิกฤตการณ์ปัญหาน้ำของโลกเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญญาการขาดแคลนน้ำหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษา ตันไม้และธรรมชาติที่เป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งน้ำ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

a001

a002

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA