เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2558 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล  คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น บุคคลตัวอย่างแห่งปีพ.ศ.2557 สาขาบริหารการศึกษาและวิศวกรรมอุตสาหการ  จากสำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวงที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA