คณาจารย์หลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ จำนวน 100 คน ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง เพื่อเป็นแนวทางในการหาสถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต โดยได้แบ่งกลุ่มเข้าศึกษาดูงานใน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท สนุก ซอฟต์แวร์ จำกัด, บริษัท เดอะมั๊งค์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด, บริษัท แอนิเมทเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท Game Square จำกัด, บริษัท Studio HIVE จำกัด, บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด, บริษัท วิธิตา แอนนิเมชั่น จำกัด, บริษัท บ้านอิทธิฤทธิ์ จำกัด และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA