นักศึกษาหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาว ลัทธนี แสนหาญ นางสาว พัชราภรณ์ มณีจักร์ นางสาว ลัทธพรรณ เสนะปทุมพันธ์ โดยมีอาจารย์ นภ คงดี อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำทีมคว้ารางวัลรองชนะเลิศด้วยผลงานชื่อ DEER DEER จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Design Competition 2014 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในประเภท Animation ผลิตแอนนิเมชันขนาดสั้นและออกแบบตัวละครในเรื่องภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Tomorrow จัดโดยคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา 

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA