ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์   ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  Professor Jeff Baggott  คณบดี  และ Mr.Robin Zadara Senior International Officer จาก Faculty of Media and PerformanceArts University Bournemouth จากประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนรวมถึงงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA