คุณปิยาภรณ์  ณ เชียงใหม่ เลขานุการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2557 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ประจำปี 2557 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2557 และพิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดีประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

unnamed

unnamed 1

unnamed 2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA