งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 49  มีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 265 คน ภายในงานมีการซุ่มสำหรับถ่ายภาพและยังมีซุ้มอาหาร เครื่องดื่มบริการมากมาย โดยมี

 ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเป็นผู้เปิดงาน ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

b 1 b 2

b 3 b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA