วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ซี่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคมและในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

1

2

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA