คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ให้การฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 จำนวน 265 ท่าน เพื่อให้บัณฑิตฯ เกิดความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งได้รับความร่วมมือกับจากบัณฑิตทุกท่านเป็นอย่างดี ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยบัณฑิตฯ ของวิทยาลัยฯ จะเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

b 1 b 2

b 3 b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA