สำนักพิมพ์อะบุ๊ก จัดงาน  a book Lecture Show  ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์วรินทร์รัตน์      พุทธอาสน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งได้เปิดบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนคติจากเหล่านักเขียนชื่อดัง อาทิเช่น วิชาอาคม โดย คุณวงศ์ทะนง  ชัยณรงค์สิงห์  (อ.โหน่ง) วิชาตัวเบา จากคุณศุ บุญเลี้ยง  (อ.จุ้ย)  วิชาเหมือนจะเหมือน โดย คุณภูมิชาย บุญสินสุข (อ.บิ๊กบุญ) และ คุณนทธัญ  แสงไชย (อ.โจ้บองโก้) วิชาแอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุด โดยคุณภาณุมาศ ทองธนากุล (อ.ใบพัด) และนักเขียนชื่อดังอีกหลายท่าน โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

a 1 a 2

a 3 a 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA