นักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูในโอกาสมาร่วมงานวิจัยด้าน Smart-Tourism  เพื่อจัดทำแผนที่อัจฉริยะ (Smart-Map ProjectII) โครงการนี้เป็นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างกันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 4 เพื่อศึกษาและทำวิจัยร่วมกันโดยในปีนี้หัวข้อของการทำวิจัยเป็นการทำ  Smart Application for Smart Tourismแผนที่อัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวเฉิงตู-เชียงใหม่เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ร้านอาหาร หรือข้อมูลสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยและเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 2 เมืองถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวในวัยหนุ่มสาว ที่กลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในทั้งสองเมือง ที่มีลักษณะเด่นคือนิยมท่องเที่ยวส่วนตัว ไม่ผ่านบริษัททัวร์ โดยอาศัยการหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ หรือจากข้อมูลชุมชนสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการใช้ Mobile Application เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

นางสาวอาจารีย์ เจริญเมืองมูล ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) หนึ่งในคณะผู้วิจัยกล่าวถึงความสำคัญของการจัดทำแอพพิเคชั่นนี้ว่า เพื่อนำเสนอร้านอาหารยอดนิยมแยกตามไลฟ์สไตล์ ข้อมูลของร้านอาหารจะประกอบไปด้วยแผนที่ที่สามารถนำทางนักท่องเที่ยวไปยังร้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยีGoogle API เมนูแนะนำของร้าน ราคาอาหาร เวลาเปิด-ปิด และข้อมูลการติดต่อร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอร้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยี AR code ที่อ่านโค๊ดจากมาร์เกอร์แล้วสามารถนำเสนอร้านอาหารในรูปแบบ Multi-media และ Animation ที่น่าสนใจทำให้นักท่องเที่ยวเห็นบรรยากาศภายในร้านได้ทั้งภาพและเสียงเพียงแค่ดาวโหลดแอพพิเคชั่นที่ชื่อว่า Eating at Chiang Mai นักท่องเที่ยวก็จะสามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยครั้งนี้เป็นการทำวิจัยร่วมกันในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 29 มกราคม 2558 ก่อนที่คณะผู้วิจัยโดยตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรและตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีจะได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัย ณ สถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 

a 1 a 2

a 3 a 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA