บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายหลังจากที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วได้มารวมตัวเพื่อถ่ายภาพรวม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

b 1 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7

b 2

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA