วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต รุ่นที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559

โดยบัณฑิตฯ ของวิทยาลัยฯ จะเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

a 2 a 3

a 1 a 4

a 5 a 6

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA