คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ให้การฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50  จำนวนรวม 311 ท่าน เพื่อให้บัณฑิตฯ เกิดความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งได้รับความร่วมมือกับจากบัณฑิตทุกท่านเป็นอย่างดี ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตฯ ของวิทยาลัยฯ จะเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 a 2 a 3

a 1 a 4

a 5 a 6

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA