ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากคุณสันติ  ชำนาญนิล ผู้จัดการฝ่าย Capability improvement บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้งจำกัด มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทให้แก่ผู้บริหารและนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

cats

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA