อาจารย์ ดร.อัครพล  นิมมลรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการของหลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ในหัวข้อ “Programmer’s Career Path I Wish l’d Known at 20” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นโปรแกรมเมอรและเป็นเจ้าของธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในวงการโปรแกรมเมอร์ระดับประเทศ อาทิเช่น คุณกฤษฎา  เฉลิมสุขรองนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสายอาชีพ Programmer ที่ผมอยากรู้ก่อนอายุ 20” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง 114 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

b 1 b 2

b 3 b 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์