โครงการสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตวิชาชีพโดยการจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานหนึ่งในวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท Enconcept ได้มานำเสนอ Application My Flash Card และ My Echo ที่สามารถช่วยในการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีความน่าสนใจและใช้งานอย่างสะดวกจาก Tablet เหมาะแก่การใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง 114 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

a 1 a 2 

a 3 a 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA