นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) จัดงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ SE Show Pro 2015 ซึ่งนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอผลงานของตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน โดยมี นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการในบริษัทซอฟต์แวร์เข้าร่วมชมผลงานในครั้งนี้ ณ ลานนำพุ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

a 1 a 2

a 3 a 4

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA