นายวีรภัทร อินโองการ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) และ นายสมพล ธรรมสรางกูร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8  สาขา ICT Cloud Start up ได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท โดยมีอาจารย์ กฤตวยาน์  ทองคู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีม เปิดเผยว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็น 4 ทีม ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกมารอบระดับประเทศ 3 ทีม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม JAVA  ความรู้เรื่อง Cloud Computing  Web Application Media Streaming เป็นต้น โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้เข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศถึง 3 ทีมถือเป็นประสบการณ์ในการทำงานให้กับนักศึกษาได้พัฒนาฝีมือของตนเองต่อไป โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศจัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที กรุงเทพมหานครฯ 

a 1 a 2 

a 4

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA