อาจารย์ ดร นพพล ชูศรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) สำหรับกระบวนวิชา 953464 Wireless Application Development สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ในหัวข้อการบรรยาย การพัฒนาแอพพิเคชันด้วย Cordova Phonegap เบื้องต้น โดยได้เชิญ  Mr.Jon Oyanguren ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ Mango Team เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันจากภาคผู้ประกอบการจริงและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 30 ต.ค 588- 1 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

image1 image3

image8

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA