อาจารย์ปัทม  ลงกานี และ อาจารย์เจนจิรา  ใจมั่ง จัดบูธแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ณ ประเทศกัมพูชา  

a 1

 a 2

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA