วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณปิยาภรณ์  ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยและอาจารย์วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์ ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรร่วม พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2558 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

a 1

a 2

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA