วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อ ประเสริฐ รีวีระกุล บิดาของอาจารย์ ดร.นภาพร  รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยร่วมงาน ณ วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ณ สุสานวัดป่าแพ่ง ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

a 1 a 2

a 3 a 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA