ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย หัวหน้าสำนักวิชา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนคณบดี มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์  คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ  สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

 kkkk kkk

 

  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA