อาจารย์ ดร.ธีรพร แซ่แห่ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้ และนางสาว ธณัฐพร จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ผลงานชื่อ การจัดการความรู้เพื่อลดปัญหาการแก้ไขอักษรลำดับขั้น โดยนำเอาหลักการเซกิโมเดล (SECI model) มาใช้เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการความรู้ โดยผลงานนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรม KM Day ประจำปี 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558ยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA