ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและบุคลกร ร่วมพิธีลงนามและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ บริเวณโถง หน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA