ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยฯ สานต่อกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและเชื่ิอมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์, สื่อการเรียนการสอน, เมล็ดพันธุ์, เครื่องนุ่งห่ม, คอมพิวเตอร์, เงินสมทบทุนอาหารกลางวัน  และร่วมกันจัดกิจกรรมเพ้นท์เสื้อยืด เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรคให้แก่เด็กๆ ให้เกิดจินตนาการและแรงผลักดันในการเป็นเยาวชนที่ดีเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยมีนายทินกร พันธุ์เภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบพร้อมกับอาจารย์และนักเรียนบ้านทุกหลุก เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

140760-1 140760-2

140760-3 140760-4

140760-5 140760-6

140760-7 140760-8

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA