ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้บริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

170360-1 170360-2

170360-3 170360-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA