วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณบดี และกิจกรรมแข่งขันการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวเพื่อรักษาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีนำผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

280460-2 280460-3

280460-5 280460-6

280460-4 280460-1

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA