อาจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการ นำหัวหน้างานและและบุคลากรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานสำนักงาน โดยมี อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล)

180560-1 180560-2

180560-3 180560-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA