อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมฟังบรรยายการใช้ระบบ  Active Learning จาก บริษัท Rockmoon  ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ E-Learning โดยได้มานำเสนอระบบเพื่อผลักดัน Active Learning ให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา และเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามากขึ้นโดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจัดการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง 215 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

140660-1140660-2

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA