บริษัท Samsung Electronics นำโดย คุณรุ่งโรจน์  ศิริพรมงคล Assistant Manager IM Business จัดอบรม Samsung Knox ซึ่งเป็น software development kid (SDX) ซึ่งเป็นการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันระบบแอนดรอย์ขั้นสูงที่ร่วมมือกับทาง Samsung ที่เปิดให้นักพัฒนานำไปใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ  กิจวงค์วัฒนะ จากบริษัท Nextzy Technologies ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาสายเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2560

200660-1200660-2

200660-3200660-4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA