กิจกรรมสร้างสรรค์ฝึกทักษะความคิดไหวพริบเชาว์ปัญญา ความคิดเชิงกลยุทธ์ ผ่าน Board Games อาทิเช่น เกมส์ Survive, Dixit ซึ่งกำลังเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในการฝึกความคิด โดยสามารถเข้ามาเล่นได้ทีห้อง Common room และช่วงเปิดเทอมที่ ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมโดย อาจารย์ มณิษวาส จินตพิทักษ์ ผู้ช้่่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

260660-1260660-2

260660-3260660-4

กิจกรรมสร้างสรรค์ฝึกทักษะความคิดไหวพริบเชาว์ปัญญา ความคิดเชิงกลยุทธ์ ผ่าน Board Games อาทิเช่น เกมส์ Survive, Dixit ซึ่งกำลังเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในการฝึกความคิด โดยสามารถเข้ามาเล่นได้ทีห้อง Common room และช่วงเปิดเทอมที่ ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมโดย อาจารย์ มณิษวาส จินตพิทักษ์ ผู้ช้่่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA