บุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม “โครงการ พัฒนาการบริหารงานแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ”วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายปฏิบัติการได้มีความรู้ ความเข้าใจในสายการทำงานและสามารถพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและชี้แจงถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานวิทยาลัยปี 2558-2561 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป และได้รับเกียรติจากอาจารย์ สุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ จัดโดยงานบริหารงานบุคคล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สิบแสน รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

b 1

b 2

b 3

b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA