อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเพื่อจัดทำงานประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร MMIT เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาและวางแผนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซต์สปาและรีสอร์ท ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558

a001 a002

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA