อาจารย์ ดร.อัครพล  นิมมลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ อาจารย์ เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชา ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2557 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการนของหลักสูตรแอนนิเมชันร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร ณ โรงแรม เรือนอริยา รีสอร์ท เชียงใหม่ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ 16และ17 มิ.ย.58  ที่ผ่านมา 

a001

 

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA