อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ (หน่วยประตูสวนดอก)ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในทุกมุมเมือง ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีสร้างความเป็นสิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อีกทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และประชาชน ร่วมพิธีณ หน่วยพิธีประตูสวนดอกวันพฤหัสบดีที่ 11มิถุนายนพ.ศ. 2558

a001

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA