อาจารย์ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 เกษตรศาสตร์เกมส์โดยได้รับ 2 เหรียญทองจากการแข่งขันกระโดดไกลชาย รุ่นอายุระหว่าง 35-39 ปี และวิ่ง100 เมตรชายอายุระหว่าง 35-39 ปี และ 1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน 4x100 เมตรชาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

a001

 

a002

a003

a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA