ผศ .ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำหัวผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 อันเนื่องมาจากวันปีใหม่ของทางล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและสืบทอดประเพณีอันดีงาม เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558

a001 a002

a003 a004

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA