ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวเปิด โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การพัฒนาความคิดเชิงบวกและการสร้างทัศนคติที่ดีในงานบริการ” โดยมีอาจารย์ ดร.ภาสกร  เตวิชพงศ์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 

b 1 b 3

b 2 b 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Powered by mod LCA